administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa Grada

Opštinska uprava

Informacije

Geografski podaci

Demografske karakteristike i stanje zaposlenosti

Ekonomsko stanje i mogući pravci razvoja

Infrastruktura

Obrazovanje

Kultura i sport

Zdravstvo

Socialna i dječija zaštita

Servisne informacije

Adresa općine
Opština Vukosavlje, Vukosavlje
Jakeš, Ul Muse Ćazima Ćatiča bb

Broj centrale
+ 387  053 811 129 , 810 - 862

Radno vrijeme matičnog ureda
Od    7,00 - 15,00

Radno vrijeme Centra za pružanje usluga
od   7,00 -  15,00

Gdje se mogu kupiti taksene markice?
U pošti Vukosavlje

Gdje se može obaviti fotokopiranje?
U Centru za pružanje usluga gradjanima Vukosavlje

Osoba zadužena za pravnu pomoć
Željko Krneta
Sekretar Skupštine opštine Vukosavlje


Opstina-saltersala
salter sala Vukosavlje
 

Press Centar